خانه / آموزش امنیتی / چگونه هکر شویم؟-قسمت ۴ (نکاتی برای راهنمایی)

چگونه هکر شویم؟-قسمت ۴ (نکاتی برای راهنمایی)

نکاتـی در باب طریقت باز می گویم که شـما برای هکر شدن باید ساختار فکری هکری به دست آورید. چیزهایی هست که هنگامی که رایانـه نداریـد، می توانید انجام دهیـد. آن ها جایگزیـن هک کردن نمی شـوند (هیچ چیز نمی شـود) اما بسـیاری از هکرها انجامشـان را دوسـت دارند و احسـاس می کنند با انجام آن هـا بـه نوعی بـه روح هک کـردن نزدیک می شوند.
بیاموزید که زبان مادریتان را خوب بنویسید. هر چند این گونه جا افتاده که برنامه نویس ها نمی توانند بنویسند،ا ما تعداد غافلگیرکننده ای از هکرهـا (بهتریـن هکرهایـی کـه مـن می شناسم)، نویسندگان قابلی هستند. داسـتان های علمـی- تخیلـی بخوانیـد. در انجمن هـای داسـتان های علمـی شـرکت کنیـد. (جـای خوبی که می توانیـد هکرها و هکردوستان را ببینید.)
ذن تمریـن کنیـد و/یـا بـه هنرهـای رزمی بپردازید (انضباط روحی در جهات بسـیاری شبیه اند)
گوشـتان را بـه موسـیقی حسـاس کنیـد. بیاموزید که نوع خاصی از موسـیقی را درک کنید. نواختن یکی از آلات موسـیقی یا آواز خواندن را یاد بگیرید.

دکتر مودگ(اینگونه خطابش میکنند).در رشته موسیقی تحصیل کرد اما هم یک هکر و یک کرکر قابل بود.زمانی که سیستم های مایکروسافت پر از باگ و مشکل امنیتی بود با تیمش در برابر این شرکت قد الم کرد :) .او اکنون در دارپا به تحقیقات میپردازد.

دکتر Mudge(اینگونه خطابش میکردند).در رشته موسیقی تحصیل کرد و هم یک هکر با مهارت بسیار بالا و قابل بود.زمانی که سیستم های مایکروسافت پر از باگ و مشکل امنیتی بود با تیمش در برابر این شرکت قد الم کرد .او اکنون در دارپا به تحقیقات میپردازد.

کار بـا جمـلات قصـار و بـازی بـا کلمـات را به خوبی بیاموزید.
هـر چه موارد بیش تری را انجام داده باشـید استعداد بیش تری برای هکر شدن دارید. اما چرا این موارد خاص مهم هستند واقعا معلوم نیسـت. تنها چیزی که می توان با قاطعیت از آن حـرف زد، ارتبـاط آن هـا با مهارت های نیم کره چپ و راسـت مغز اسـت که هردوی این هـا بسـیار حایز اهمیت هسـتند؛ هکرها همان قدر که به منطق استدلالی نیاز دارند، به شهود عرفانی نیز محتاجند تا در لحظه ای خاص از شـر منطق ناقص مساله ای، خلاص شوند.
به همان میـزان که بازی می کنید، کارکنید و همـان قدر کـه کار می کنید، بـازی کنید. بـرای هکر های واقعی مرزی میـان « بازی»، « فعالیـت»، «دانش» و «هنر» وجود ندارد و این با پدیدار شدن سطح بالایی از سرزندگی سـازنده همـراه خواهد بود. به هیـچ وجه به اطلاعـات مهارت هـای محـدود اکتفا نکنید. بسـیاری از هکرها خود را یـک برنامه نویس معرفی می کنند، اما در واقع دارای مهارت های بسیاری هستند و مدیریت سیستم، طراحی وب و رفـع اشـکال های سـخت افزاری PC از معمول تریـن آن مهارت ها اسـت. هکری که مدیر سیستم اسـت، اغلب یک برنامه نویس حرفـه ای و یک طراح وب اسـت. هکر هرگز کاری را نیمـه رها نمی کند، اگر به موضوعی بپردازد در رابطه با این موضوع مهارت هایش را به اوج کمال می رساند.
در پایـان مـواردی هسـتند که نبایـد انجام دهید:
از اسامی ابلهانه و بزرگ نما (قلمبه!) استفاده نکنید.
در آتش افروزی هـای گروه هـای خبـری یـا هربحـث بی فایـده دیگـر شـرکت نکنید. خودتان را «ولگرد سایبر» خطاب نکنید و وقت خود را با چنین افرادی هدر نکنید. نامه های الکترونیکی پر از غلط املایی و دستور زبانی نفرستید.
تنها چیزی که از این ها عایدتان می شود، شهرت یک دلقک است. یادتان باشد هکرها حافظه خوبی دارند و سال ها طول می کشد تا دسته گلی که به آب داده اید، فراموش شود و مورد قبول واقع شوید.
بر مشکل نام های کاربری یا اسامی مستعار باید تاکید کنم. پنهان کردن نام واقعی پشت رموز، کار ابلهانه و بچه گانه کرکرها (crackers) و warez d00dz و دیگر فرم های پیش پا افتاده زندگیست. اگر نام مستعاری دارید آن را دور بیاندازید. استفاده از نام مستعار در میان هکرها باعث می شود تا به حتم شما را به دست فراموشی بسپارند. هکرها به خاطر آن چه که انجام می دهند، به خود می بالند و آن را وابسته به نام حقیقی خود می خواهند.(این نکته رو فراموش نکنیم که هر اسم مستعاری بد نیست بلکه باید در جای مناسب استفاده شود,با بزرگتر شدن جوامع حرفه ای تشابه نام زیاد است و اکنون این نام ها اگر به صورت درست استفاده شوند کمک به تمایز خواهند کرد البته فقط مشخص کننده خودتان هستند.)

 

 
این مقاله توسط اریک استیون ریموند (Eric Steven Raymond) نوشته و ترجمه شده توسط حسین رایمنش از مجله سلام دنیا با لاینسس کپی رایت CC BY-SA 4.0 در hhuu  منتشر شد.قسمت اول را اینجا  و قسمت دوم را اینجا  و قسمت سوم را اینجا ببینید.

5.00 avg. rating (97% score) - 43 votes

درباره relsi1053

سلام امین هستم یک گنولینوکسیه علاقه مند هک و امنیت.همچنین به زبان های php و python و C و ++Cهم آشنایی دارم و باید بگم که هنوز در حال یادگیری هستم ;)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*