فلسفه

اسکریپت کیدی “script kiddie” چه کسی است؟

اسکریپت کیدی “script kiddie” به کسانی گفته میشود که با استفاده از برنامه های هکر های دیگر اقدام به حملات سایبری میکنند و اطلاعات و دانش خاصی در مورد کار انجام شده ندارند. تعریف بالا عمدتا هدف علاقه مندان اولیه هک و امنیت هست , کسانی که نمیدونند هدفشون واقعا چی هست ,در قدم اول ...

متن کامل »

چگونه هکر شویم؟-قسمت ۴ (نکاتی برای راهنمایی)

نکاتـی در باب طریقت باز می گویم که شـما برای هکر شدن باید ساختار فکری هکری به دست آورید. چیزهایی هست که هنگامی که رایانـه نداریـد، می توانید انجام دهیـد. آن ها جایگزیـن هک کردن نمی شـوند (هیچ چیز نمی شـود) اما بسـیاری از هکرها انجامشـان را دوسـت دارند و احسـاس می کنند با انجام ...

متن کامل »

چگونه هکر شویم؟-قسمت۳ (کسب احترام)

با انجام ۵ نکته ذیل، مورد احترام هکرها قرار خواهید گرفت: ۱ – برنامه های متن باز بنویسید اولین (محوری ترین و سنتی ترین) روش، نوشتن برنامه هایی است که هکرهای دیگر آن را جالب و مفید می دانند و سپس در اختیار گذاشتن کد منبع برنامه ها برای سایر هکرها. پیش تر این قبیل برنامه ...

متن کامل »

چگونه هکر شویم؟-قسمت۲

اگر می خواهید استاد شوید، آن قدر افکار زیر را با خود مرور کنید، تا باورشان کنید: ۱ – جهان پر از مشکلات جذابی است که باید مرتفع گردد. هکـر بـودن هیجـان دارد، امـا هیجانـی که نیازمنـد تلاش فراوان اسـت و تـلاش کردن نیازمند انگیزه. ورزشکاران موفق، انگیزه خود را از لذتی که در جسمشان ...

متن کامل »

چگونه هکر شویم؟-قسمت۱

چرا این مقاله بـه عنـوان ویراسـتار جارگـن فایل (Jargon File) و نویسـنده چندیـن کتاب و مقاله معروف مشابه به آن، نامه های زیـادی از تازه کاران مشـتاق دریافت می کنم کـه همگـی از مـن می پرسـند: «چگونـه به سرعت هکر شویم؟» آن زمان (سال ۱۹۹۶) متوجه شدم که هیچ FAQ یا مقاله ی دیگری، به ...

متن کامل »