زبان c

آماده شدن برای برنامه نویسی -برنامه نویسی به زبان ++c

شاید در ++c بیش از سایر زبان ها نیاز باشد که برنامه نویس پیش از آغاز نوشتن برنامه آن را طراحی کند.مسائل پیش و پا افتاده از قبیل آنچه در چند روز نخست این سری از اموزش های ++c مطرح خواهند شد طراحی زیادی نمیخواهند.مسائل پیچیده ای که برنامه نویسان حرفه ای هر روز با ...

متن کامل »

کد گذاری و فشرده سازی در زبان c قسمت ۷

رمز گذاری بیتی با استفاده از متمم یک دو اشکال عمده دارد : ۱-برای رمز گذاری از کلیدی استفاده نمیشود بنابراین هرکس به برنامه دسترسی داشته باشد میتواند ان را رمز گذاری یا رمز گشایی کند. ۲-این روش به وسیله برنامه نویسان مجرب به اسانی و به سرعت قابل کشف است. روش دیگر رمز گذاری ...

متن کامل »

کد گذاری و فشرده سازی در زبان c قسمت ۶

رمز گذاری به روش دستکاری بیت ها در این روش بیت های تشکیل دهنده کاراکتر ها در متن ساده دستکاری میشوند.گرچه این روش شکل دیگری از رمزگذاری جانشینی است اما مفاهیم و متدها و گزینه ها در این روش متفاوت است.در روش دستکاری بیت ها الگوی بیت های متن ساده با عملگر های XOR ,NOT ...

متن کامل »

کد گذاری و فشرده سازی در زبان c قسمت ۵

رمز گذاری جابجایی در رمزگذاری جابجایی میتوان پیام را به روش خاصی در ارایه ای قرار داد و سپس به روش دیگری ان را نوشت.به عنوان مثال یونیون (union) زیر را در نظر بگیرید: [crayon-590deae5573f3376810807/]   اگر این یونیون ابتدا برابر با تهی (NULL) شود و سپس متن ساده ‘meet me at sunset’ در skytale ...

متن کامل »

کد گذاری و فشرده سازی در زبان c قسمت ۴

منتهایی به وسیله مثالهای ۱ و ۲ رمزگذاری شدند.به راحتی قابل کشف هستند(شیوه کشف رمز در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد).یک روش برای پیچیده کردن رمز گذاری جانشینی این است که از جانشینی چندگانهاستفاده شود. در این روش حروف متن ساده لازم نیست دقیقا با حروف متن رمزی یکسان باشند.این کار را میتوان با وارد ...

متن کامل »

کد گذاری و فشرده سازی در زبان c قسمت ۳

اگر بتوان کاراکتری را که به عنوان کلید رمز به کار میرود به طور تصادفی انتخاب کرد متن رمزی پیچیده بوده و رمز گشایی دشوارتر خواهد بود.در این خصوص به تعداد ۲۶! میتوان ترتیب کاراکتر ها را تعیین کرد.اگر فضای خالی (space) نیز حساب شود این حالت به ۲۷! تبدیل میشود.متن ساده زیر را در ...

متن کامل »

کد گذاری و فشرده سازی در زبان c قسمت ۲

رمز گذاری جانشینی ساده ترین روش رمز گذاری جانشینی این است که تمام کاراکتر های متن از کاراکتر خاصی تفریق شود.به عنوان مثال متن ساده زیر را در نظر بگیرید: متن ساده = abcdefghijklmnopqrstuvwxyz اگر کد کاراکتر c را از هر یک از کاراکتر های این متن کم کنیم متن زیر حاصل می شود: متن ...

متن کامل »

کد گذاری و فشرده سازی در زبان c قسمت ۱

در این سری از مقالات به دو مقوله مهم و جالب در زبان c خواهیم پرداخت که بسیار در کامپیوتر مورد استفاده قرار میگیرند و با مسائله امنیت به صورت هایی اجین شده اند.این دو موزوع عبارت انداز:رمز گذاری و فشرده سازی. رمز گذاری به دو دلیل مهم است:دلیل اول اینکه موجب امنیت و سری ...

متن کامل »