خانه / کتاب / سیستم عامل

سیستم عامل

دانلود مقاله آموزش نصب سیستم عامل هکینتاش

یک ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﮑﯿﻨﺘﺎش ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ای ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﭘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﮏ ﺷﺪه ای از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮑﯿﻨﺘﺎش روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ روی ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺧﻮد ...

متن کامل »

دانلود کتاب HiUbuntu

اوبونتو یک توزیع گنو/لینوکس است که بر مبنای توزیع دبیان پایه‌گذاری شده‌است؛ اما با آن تفاوت دارد. نام اوبونتو از یکی از مفاهیم آفریقای جنوبی به معنی «انسانیت نسبت به دیگران» “Humanity Towards Others” گرفته شده‌است.از ویژگی‌های بارز اوبونتو می‌توان به کاربرپسند بودن، سادگی، زیبایی، سرعت و عدم نیاز به سخت‌افزار پیچیده اشاره کرد. این ...

متن کامل »

دانلود کتاب Kali Linux Cookbook

کتاب Kali Linux Cookbook با بیش از هفتاد راهکار برای کمک به تسلط بر توزیع کالی لینوکس در رابطه با تست نفوز و امنیت! کالی یک توزیع بیس لینوکس است که به حرفه ای های امنیت در رابطه با تست نفوذ و هک کمک میکند,و یک محیط کاملا بومی و اختصاصی را برای هک کردن در ...

متن کامل »